Irrigation syringe

उत्पादनहरु

सिंचाई सिरिंज

  • Irrigation syringe

    सिंचाई सिरिंज

    • घटक: कोर पट्टी, सवार, बाहिरी बैरल, सुरक्षात्मक टोपी र क्याथेटर युक्ति को मिलेर बनेको छ।
    • इरादा प्रयोग: चिकित्सा संस्थाहरु, स्त्री रोग मानव घाउ वा गुहा कुल्ला गर्न को लागी
    • प्रकार: टाइप ए (प ring्क्ति रिंग प्रकार), टाइप बी (पुश प्रकार), टाइप सी (बल कैप्सूल प्रकार)।